צבעים אלו ניתן לשלב בארונות חזיתות של דלתות ומגירות ללא תוספת מחיר.

בסיס של הארון בצבעים אלו הינו בתוספת מחיר של 250 ש"ח לארון (כבר נכלל במחיר).

קטלוג צבעי שילוב לארונות

₪0.00מחיר